Изберете страница

Автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане

Автосервиз Итал Кар предлага сключване на застраховки, включително гражданска отговорност и автокаско, извършване на огледи, съставяне на щети и ремонтиране на леко и тежко катастрофирали автомобили.

Гражданска отговорност

Какво представлява?

ЗАСТРАХОВКАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА за всички МПС, регистрирани в България, и които не са спрени от движение. Покрива отговорността на физически и юридически лица в случай, че същите причинят имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

Какъв е срокът?

СРОКЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА е една година. При определени случаи законът позволява „Гражданска отговорност“ да се сключи за по-малък срок: при моторни превозни средства с временна или транзитна регистрация; при сключване на гранични застраховки; при сключване на застраховки на самоходни машини; при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ от фирми, извършващи внос и продажба на МПС; при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство.

Къде важи?

ЗАСТРАХОВКАТА Е ВАЛИДНА на територията на държавите – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Швейцария, Андора и Сърбия.

Как се определя застрахователната премия?
ГОДИШНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ по застраховката „Гражданска отговорност“ се определя на базата на различни показатели, отразяващи различни рискови фактори. Сред тях са видът на моторното превозно средство, кубатурата на двигателя, общото тегло, броят на местата в превозното средство. Може да се вземат предвид още някои специфични характеристики на превозното средство, шофьорският стаж на водача, юридическо или физическо лице е собственикът на МПС, еднократно или разсрочено е плащането на застрахователната премия и др.

ПРИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА на държава-членка на Европейското икономическо пространство, застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите осигурява във всяка държава-членка покритието съгласно нейния закон, или покритието, съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Автокаско

Какво представлява?

ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА, която защитава автомобила ви и покрива щетите при различни рискове: природни бедствия, пожар, кражба на МПС или монтирано в него оборудване, щети в паркирано състояние, ремонт след сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя, независимо от това кой е виновен за инцидента.

Как се сключва?

ЗАСТРАХОВКАТА МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА само някои от изброените покрития, съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента. Тя обикновено е валидна за една година, ако не е договорено нещо друго.

Какви документи са необходими?

КОПИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона. При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен. Това се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед. Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховка „Каско” автомобилът да бъде снабден със звукова алармена система, а след издаване на полицата „Автокаско на МПС“ да бъде направен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то.

Къде важи?

ВАЛИДНА Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ. Ако застраховките „Каско“ и „Гражданска отговорност“ са сключени в една и съща застрахователна компания, МПС получава безплатно покритие по „Автокаско“ в държавите членки на ЕС. Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката „Автокаско“ в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.Застраховката в определени компании може да е валидна за Р. България и чужбина, (ЕС и държавите членки на МСЗК) без значение къде е сключена „Гражданска отговорност“. В определени държави рискът „Кражба“ е изключен (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово).

Каква е цената?

ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА „АВТОКАСКО“ се определя от вида на автомобила, застрахователната сума на МПС, особеностите на превозното средство и допълнителното му оборудване, териториалната валидност на застраховката, начина на плащане – еднократно или разсрочено, наличието на щети и изплатени обезщетения.

Как да реагираме при щети?

При щети трябва да се реагира навреме, в установените срокове. Това е много важно. В тридневен срок застрахователят трябва да бъде уведомен писмено при събития, различни от кражба и пожар. При пожар и кражба застрахователят трябва да бъде уведомен писмено в 24-часов срок. При загуба на заключващо устройство, дистанционно управление, талон или регистрационни табели КАТ трябва да бъде уведомен незабавно. Той издава служебна бележка. Застрахователят трябва да бъде уведомен в срок до 24 часа.При пътно-транспортен инцидент: звъни се на КАТ (166) или на 112, иска се посещение на място.При кражба се информира РУ на МВР, на чиято територия се намирате.При пожар – звъни се на противопожарна служба (160) или на 112.

Автоасистанс

Какво представлява?

ЗАСТРАХОВКАТА „АВТОАСИСТАНС“ ОБЕЗПЕЧАВА денонощнатехническа помощ в случай на повреда на автомобила или на пътно-транспортно произшествие, както и медицинска помощ на пътниците в превозното средство – при необходимост. Покритието се предоставя срещу платена премия и само при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.ЗАСТРАХОВКАТА „АВТОАСИСТАНС“ Е ДВА ВИДА: за територията на Република България и за чужбина.ЗАКУПЕНА ЗАСТРАХОВКА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ важи за цялата страна с изключение на мястото на домуване на автомобила, указано в застрахователната полица. Важи за МПС с обща маса до 3,5 т, за леки автомобили, мотоциклети и ремаркета до 750 кг.

Какви рискове покрива за Р. България?

Разходите за обезпечаване на техническа помощ на мястото на пътно-транспортното произшествие или аварията, както и за транспортиране на превозното средство до най-близкия подходящ автосервиз (в застрахователната полица е указан лимитът в километри, които не трябва да бъдат надвишавани при транспортирането). Разходите за транспортирането на превозните средства от мястото на ПТП до местодомуването им. Разходите за транспортиране на водача и пътниците до център за спешна медицинска помощ или до дома им. Разходите за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП. Разходите, свързани с репатриране на тленни останки в случай на смърт. Обезпечава се при нужда резервен водач, в случай, че при ПТП е пострадал шофьорът на автомобила. Разходите за транспортиране на пътниците и водача от мястото на събитието до най-близкото населено място и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране до дома. В зависимост от случая се резервира и се заплаща хотел за всички пътници от застрахования автомобил (в застрахователната столица е указан лимитът за това покритие).

Какъв е срокът на застраховката?

ОБИЧАЙНИЯТ СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА „АВТОАСИСТАНС“ е 1 година, но може да се сключи и за по-кратък срок.

Как да реагираме при нужда?

Ако автомобилът ви аварира по време на път или претърпите пътно-транспортен инцидент, при сключена застраховка „автоасистанс“ трябва да позвъните на денонощния център, който е указан в застрахователния ви договор. Това ви гарантира специализирана пътна помощ.

Какви рискове покрива за чужбина?

ЗАСТРАХОВКАТА „АВТОАСИСТАНС“ МОЖЕ ДА БЪДЕ СКЛЮЧЕНА И ЗА ЧУЖБИНА – това става чрез допълнително плащане на определената от застрахователя премия. Тя е необходима за улеснение на пребиваването ви зад граница при евентуален инцидент – повреда на превозното средство или пътно-транспортно произшествие. С тази застраховка имате на разположение денонощна помощ и консултация. По нея застраховани са превозното средство, шофьорът и пътниците, независимо от тяхната национална принадлежност.

ЗАД ГРАНИЦА „АВТОАСИСТАНТ“ ПОКРИВА:

Доставяне на необходимите за ремонта резервни части и ремонт на превозното средство на мястото на аварията. Ако това не е възможно, превозното средство се транспортира до най-близкия автосервиз, паркинг или гараж. Осигуряване на шофьор, ако водачът на авариралото или катастрофирало превозно средство е ранен. При нужда – ползване на автомобил под наем. Транспортиране на пътниците и водача до мястото на постоянното им местожителство или до крайния пункт на предприетото от тях пътуване. Разходите за хотел (нощувка и закуска) до 2 нощувки за толкова лица, колкото е броят на местата в превозното средство. Транспортиране, подслон и придружаващо лице на пътуващите в превозното средство деца – в случай, че придружаващите ги възрастни не са в състояние да се грижат за тях. Приемане в най-близкото до инцидента болнично заведение. След проведеното лечение в чужбина – транспортиране на застрахованите лица до посочения адрес в България. Транспортиране до болница в България (в близост до дома им). Правно съдействие.

Кой може да сключи „Автоасистанс“?

ВСЕКИ ВОДАЧ, КОЙТО ИМА СКЛЮЧЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“, валидна за ЕС и за страните членки на Международното споразумение “Зелена карта”.

Злополука на местата в МПС

Какво представлява?

ЗАСТРАХОВКАТА ГАРАНТИРА ИЗПЛАЩАНЕТО на обезщетения на всички лица, които се намират в превозното средство по време на инцидента – за телесно увреждане или смърт. При тази застраховка няма значение кой е виновен за инцидента.

Как се сключва?

ЗАСТРАХОВАТ СЕ ВСИЧКИ МЕСТА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО – според регистрационните документи на МПС, плюс местото на водача. Не се позволява застраховане само на част от местата. За моторни превозни средства със специално предназначение – линейки, специализирани банкови автомобили, се допуска застраховане и на по-малко места. Застраховката може да се сключи и за товарни и лекотоварни МПС, които не служат за превоз на хора, като се застраховат само местата в кабината, включително и мястото на водача. Застраховани са всички лица в превозното средство, намиращи се в него по време на пътно-транспортния инцидент. Ако в момента на инцидента пътуващите лица в застрахованото МПС са повече от броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила. Застрахователната сума за едно място се определя от клиента. Тя е еднаква за всички застраховани места.

Къде важи?

ЗАСТРАХОВКАТА Е ВАЛИДНА за територията на България, освен ако не е заплатена допълнителна премия за чужбина, което се записва в полицата.

Какво покрива?

ЗАСТРАХОВКАТА ИМА ДВЕ ПОКРИТИЯ – основно и допълнително. Допълнителното се сключва при желание на клиента. Не е възможно сключване само на допълнителното покритие.При основното се покриват:Смърт от злополука. Трайна загуба на работоспособност в резултат от злополука. При допълнителното се покриват:- Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.Медицински разноски в резултат на злополука.

Какви обезщетения се изплащат?

ПРИ СМЪРТ НА ЗАСТРАХОВАНО ЛИЦЕ на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците.ПРИ ТРАЙНА ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен по надлежен ред.ПРИ ВРЕМЕННА ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ се изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума.

Какъв е лимитът?

ОБЩАТА СУМА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА за всички злополуки през застрахования период за едно застраховано място или за всички застраховани места, не може да надвишава съответните застрахователни суми, записани в полицата.

застраховане

Итал Кар Русе

За Връзка с Нас

(+359) 898 521 510

hello@italcar.bg

ул. "Свети Димитър Басарбовски" 40, гр. Русе

Итал Кар ЕООД. Всички права запазени.

Политика за бисквитките
Политика за поверителност